poniedziałek, 2 lutego 2015

JUŻ MIESIĄC...


 Formuła ślubów zakonnych, którą razem z rocznikiem wypowiedziała ostatni raz w dniu swojego
  JUBILEUSZU,
Jak żywe są dziś słowa poświęcam się całkowicie Bogu mojemu Panu... 


 Ta wyglądał Jej RAJ na ziemi...


U Jej Matki. Jakiej? sami zgadnijcie
W dzisiejszym dniu nie sposób o Niej zapomnieć.


A ta róża to z okazji DNIA ŻYCIA KONSEKROWANEGO.
Ufam, że w niebie są bardziej okazałe.

"Musicie być mocni 
mocą miłości
która jest potężniejsza niż śmierć"
św. Jan Paweł II